Investeringskalkyl

En investeringskalkyl syftar till att visa det ekonomiska utfallet av olika investeringsalternativ.

I den företagsekonomiska litteraturen finns många modeller för investeringskalkyler. Dessa kan sammanfattas i följande fyra grundmodeller:

nuvärdemetoden

annuitetsmetoden

internräntemetoden, och

pay-off-metoden.

Vill du veta mer om investeringskalkyl och andra produktkalkyler rekommenderas boken Företagskalkyler.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.