Känslighetsanalys

Känslighetsanalys fungerar som ett komplement till en investeringskalkyl. En känslighetsanalys syftar till att syna investeringsalternativens variabelvärden i sömmarna. Genom att undersöka hur kapitalvärdet påverkas av simulerade förändringar i variabelvärdena, uppnås ett bättre informationsunderlag för investeringsbeslutet. Det vanligaste sättet att arbeta med känslighetsanalys i investeringssammanhang går ut på att beräkna kritiska nivåer för investeringsalternativets variabler. Den aktuella variabelns kritiska nivå är den punkt där investeringsalternativet går från att beräknas bli lönsamt till att beräknas bli olönsamt.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.