Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag.

I ett kommanditbolag (KB) är vissa bolagsmäns ansvar begränsat till vad de har utlovat som ansvarskapital i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Kommanditdelägarna har normalt ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras. Det måste finnas minst en delägare med obegränsat ansvar (komplementär). I övrigt gäller samma regler som för vanliga handelsbolag (HB).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.