Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag.

I ett kommanditbolag (KB) är vissa bolagsmäns ansvar begränsat till vad de har utlovat som ansvarskapital i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Kommanditdelägarna har normalt ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras. Det måste finnas minst en delägare med obegränsat ansvar (komplementär). I övrigt gäller samma regler som för vanliga handelsbolag (HB).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kommanditbolag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.