Konjunkturcykel

En konjunkurcykel är en periodisk men oregelbunden upp- och nedgång i den ekonomiska aktiviteten (konjunkturen).

Varje konjunkturcykel har en tillväxtfas, en topp, en tillbakagång, en botten och en ny tillväxtfas.

En konjunkturcykel är cirka 5–10 år.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.