Företagande / Krav på e-faktura vid offentlig upphanding

Krav på e-faktura vid offentlig upphanding

Faktagranskad artikel

Från och med den 1 april 2019 ska leverantörer till offentlig sektor endast skicka elektroniska fakturor. Det nya lagkravet gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter detta datum, även direktupphandlingar. Det är totalt ca 200 000 företag som gör affärer med den offentliga sektorn och som därför påverkas av de nya reglerna. 

Publicerad: 2019-04-01
Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som fungerar precis som en pappersfaktura, med skillnaden att den skickas elektroniskt och inte via post eller e-post. 

Ny europeisk standard

E-fakturorna ska skickas enligt den nya europeiska standarden PEPPOL (om inte någon annan standard har avtalats) som alla leverantörer till offentlig sektor ska kunna följa. Samtidigt ska alla myndigheter och enheter kunna ta emot e-fakturorna. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor uppfyller inte kraven för den nya standarden. Inköp som betalas kontant eller med kort omfattas inte av lagkravet.

Björn Lundéns e-fakturering

Vi kan erbjuda dig som företagare en smidig lösning för hantering av e-fakturor. Du kan både skicka och ta emot e-fakturor som uppfyller de nya kraven direkt i BL Administration. 

Fördelarna jämfört med pappersfakturor är flera. Du får en snabbare och betydligt billigare hantering av dina utgående fakturor. Du slipper portokostnader och vet att fakturan når sin mottagare. Även hanteringen av inkommande fakturor effektiviseras plus att du får in ett digitalt underlag som du slipper skanna om du vill jobba automatiserat med leverantörsfakturorna. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!