Kursvinst

Med kursvinst menas ekonomisk vinst till följd av en positiv utveckling av en kurs.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kursvinst - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.