Minimikalkyl

En minimikalkyl är ett sätt att beräkna företagets smärtgräns när det gäller order i tider som präglas av underutnyttjande/kapacitetsöverskott. I minimikalkyler beräknas ett absolut lägsta pris för att tillfälligt använda företagets produktionsresurser. Kalkylen anger ett pris där företaget nätt och jämnt får täckning för de rörliga kostnaderna per producerad enhet.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för minimikalkyl - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.