Säkerhetsmarginal

Inom räkenskapsanalys utgörs säkerhetsmarginalen av skillnaden mellan det verkliga (eller det budgeterade) utfallet och den kritiska punkten (nollpunktsvolymen).

När företagets försäljning ligger högre än nollpunktsvolymen har företaget en positiv säkerhetsmarginal. Vid försäljningsvolymer som är lägre än nollpunktsvolymen uppstår förlust i verksamheten, dvs en negativ säkerhetsmarginal.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.