Säkerhetsmarginal

Inom räkenskapsanalys utgörs säkerhetsmarginalen av skillnaden mellan det verkliga (eller det budgeterade) utfallet och den kritiska punkten (nollpunktsvolymen).

När företagets försäljning ligger högre än nollpunktsvolymen har företaget en positiv säkerhetsmarginal. Vid försäljningsvolymer som är lägre än nollpunktsvolymen uppstår förlust i verksamheten, dvs en negativ säkerhetsmarginal.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för säkerhetsmarginal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.