Självkostnad

Med självkostnad menas ett företags totala kostnader för en viss produkt tills den är levererad och betald.

Självkostnaden består dels av direkta kostnader, dels av indirekta kostnader (administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader). Begreppet används i kalkylsammanhang, främst i samband med självkostnadskalkyler.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.