Självkostnad

Med självkostnad menas ett företags totala kostnader för en viss produkt tills den är levererad och betald.

Självkostnaden består dels av direkta kostnader, dels av indirekta kostnader (administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader). Begreppet används i kalkylsammanhang, främst i samband med självkostnadskalkyler.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för självkostnad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.