Skyddskommitté

Skyddskommitté är ett samverkansorgan inom ett företag, där arbetsgivare och anställda regelbundet dryftar frågor kring arbetsmiljön. Kommittén ska bland annat samråda inför beslut om viktigare förändringar i verksamheten som kan påverka arbetsmiljön, t ex inför omorganisationer eller ändring av lokaler. Finns det minst 50 anställda på ett arbetsställe ska det finnas en skyddskommitté bestående av företrädare för både arbetsgivaren och de anställda. Om antalet anställda är färre än 50 ska en skyddskommitté tillsättas om de anställda begär det.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för skyddskommitté - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.