Skyddskommitté

Skyddskommitté är ett samverkansorgan inom ett företag, där arbetsgivare och anställda regelbundet dryftar frågor kring arbetsmiljön. Kommittén ska bland annat samråda inför beslut om viktigare förändringar i verksamheten som kan påverka arbetsmiljön, t ex inför omorganisationer eller ändring av lokaler. Finns det minst 50 anställda på ett arbetsställe ska det finnas en skyddskommitté bestående av företrädare för både arbetsgivaren och de anställda. Om antalet anställda är färre än 50 ska en skyddskommitté tillsättas om de anställda begär det.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.