Personal / Gåva av aktier till anställda

Gåva av aktier till anställda

Faktagranskad artikel

En anställd som får aktier i skattefri jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare ska använda marknadsvärdet den dag då den anställde kan disponera aktierna som anskaffningsvärde. 

Publicerad: 2023-02-02
Gåvor

En gåva är något som en mottagare får utan motprestation. Gåvor är skattefria för mottagaren. Vid en gåva övertar mottagaren givarens skattemässiga situation. Detta innebär bland annat att mottagaren övertar givarens anskaffningsvärde.

Gåvor från arbetsgivaren

Gåvor som en arbetsgivare ger till sina anställda ses som ersättning för utfört arbete och i dessa fall saknas gåvoavsikten.

Dessa gåvor ska som huvudregel beskattas som inkomst av tjänst. Det värde som ska beskattas är gåvans marknadsvärde, dvs vad det skulle ha kostat den anställde att köpa varan eller tjänsten om han skaffat den själv. Det värde som den anställde beskattas för anses vara den anställdes anskaffningsvärde för gåvan.

Observera att i vissa fall kan gåvor från arbetsgivaren ha en annan grund än anställningen, t ex en släkt- eller vänskapsrelation mellan givaren och mottagaren eller en generationsskiftesfråga. I dessa fall blir det inte fråga om någon inkomstbeskattning för mottagaren utan denne övertar givarens skattemässiga situation.

Skattefria gåvor

En arbetsgivare kan skattefritt ge bort jul-, jubileums- eller minnesgåvor till sina anställda under vissa förutsättningar och så länge gåvans värde (= marknadsvärdet inklusive moms) inte överstiger vissa beloppsgränser.

Det gäller:

  • Julgåva av mindre värde (500 kr inkl. moms)
  • Jubileumsgåva (1 500 kr inkl. moms)
  • Minnesgåvor till varaktigt anställda (anställd minst 6 år och 15 000 kr inkl. moms)

Gåvan får inte lämnas i form av pengar.

Skattefria gåvor av aktier

Skatteverket anser att även de skattefria gåvorna är att anse som ersättning för utfört arbete och att aktierna därför ska värderas till marknadsvärdet den dag då den anställde kan disponera över aktierna. Det är också detta värde som blir den anställdes anskaffningsvärde för aktierna. Samma bedömning ska gälla även andra värdepapper.

Exempel:
De anställda i bolag A får i julgåva 10 aktier var i arbetsgivarens aktiebolag. Gåvan uppfyller kraven för skattefri julgåva. Enligt gåvobrevet som är utställt 23 december får den anställde tillträde till aktierna 29 december. Aktierna är då värda 23 kr per aktie. Den anställdes anskaffningsvärde på aktierna blir alltså marknadsvärdet 29 december, dvs 10 x 23 kr = 230 kr.

Tips!

Vill du ha experthjälp med frågor inom redovisning, personal, skatt eller affärsjuridik? Prova kostnadsfritt vår Nyhetstjänst med Frågeservice!  

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!