Personal / Semesterlön i klump?

Semesterlön i klump?

Faktagranskad artikel

Några av våra anställda har funderingar kring sina semesterlöner. Kan vi betala ut semesterlönen i en klump till de som vill? Och kan en anställd som inte anser sig ha råd att ha semester få sin semesterlön utbetald löpande, vid varje löneutbetalning? 

Publicerad: 2019-03-15
Svar:

Semesterlagen är tvingande på så sätt att arbetsgivaren har en skyldighet att se till att de anställda tar semester. Det är alltså inte tillåtet att betala ut semesterlönen i klump eller löpande utan pengarna ska betalas ut i samband med ledighet. Om en anställning ska pågå under en kortare tid än 3 månader kan man dock avtala bort rätten till semesterledighet och då kan man betala ut semesterlönen (semesterersättningen) löpande. Men den måste alltid redovisas tydligt på lönespecen och får alltså inte "bakas in" i den vanliga lönen.

Observera att företag som har kollektivavtal är skyldiga att följa semesterbestämmelserna i avtalet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!