Anställningsbevis

Anställningsbevis ett dokument som visar att ett anställningsavtal ingåtts. Enligt LAS måste en arbetsgivare senast en månad efter det att en anställd har börjat sin anställning, skriftligen informera den anställde om de villkor som gäller för anställningen. Vid anställningar som understiger en månad behöver arbetsgivaren inte lämna någon information.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för anställningsbevis - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.