Anställningsbevis

Anställningsbevis ett dokument som visar att ett anställningsavtal ingåtts. Enligt LAS måste en arbetsgivare senast en månad efter det att en anställd har börjat sin anställning, skriftligen informera den anställde om de villkor som gäller för anställningen. Vid anställningar som understiger en månad behöver arbetsgivaren inte lämna någon information.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.