Skatt / Avdrag för hemresor

Avdrag för hemresor 

– en snabbgenomgång 
LEI-koder för värdepappershandel

Om du arbetar på en annan ort än där du bor får du dra av kostnaden för en hemresa i veckan. Reglerna gäller enbart inkomstslaget tjänst (dvs inte näringsverksamhet). 

Publicerad: 2022-12-27

Förutsättningen för avdrag är

  • att avståndet mellan bostaden och arbetsorten överstiger 50 km och
  • att du övernattar på arbetsorten.

Du får dra av kostnader för hemresor inom EU/EES.

Normalt får du bara dra av kostnaden för billigaste färdsätt. Saknas det bra allmänna kommunikationer får du för bilresor dra av 18,50 kr per mil för inkomståret 2022 och 25 kr per mil för inkomståret 2023 (gäller dock inte om du har förmånsbil).

Har du förmånsbil och själv betalar bränslet för privatkörningen får du för inkomståret 2022 dra av 9,50 kr per mil (6,50 kr för diesel) för hemresorna. För inkomsåret 2023 får du dra av 12 kr per mil (gäller såväl bensin som diesel, dock ej rena elbilar som ligger kvar på 9,50 kr även 2023).

Resor från arbetsorten till bostaden i samband med helger under en pågående tjänsteresa räknas som hemresor och inte som resor i tjänsten. Har du fått traktamente under helgen är detta skattepliktigt. Detta gäller också om du fått reseersättning för sådana hemresor.

Observera att den avdragsbegränsning som gäller för resor till och från arbetet inte gäller för hemresor, som är avdragsgilla från första kronan.  Avdraget görs i ruta 2.3 i inkomstdeklarationen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!