Byggmästarsmitta

Byggmästarsmitta kallas effekten av de särskilda regler som finns för beskattning av fastigheter i byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse.

Byggmästarsmitta innebär bland annat att vinsten vid försäljningen av en "smittad" fastighet, dvs en fastighet som betraktas som lagertillgång, inte ska beräknas enligt kapitalvinstreglerna utan enligt de mindre förmånliga reglerna för fastigheter som är lagertillgångar.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.