Byggmästarsmitta

Byggmästarsmitta kallas effekten av de särskilda regler som finns för beskattning av fastigheter i byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse.

Byggmästarsmitta innebär bland annat att vinsten vid försäljningen av en "smittad" fastighet, dvs en fastighet som betraktas som lagertillgång, inte ska beräknas enligt kapitalvinstreglerna utan enligt de mindre förmånliga reglerna för fastigheter som är lagertillgångar.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för byggmästarsmitta - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.