Skatt / Ett eller flera tillhandahållanden – vad gäller?

Ett eller flera tillhandahållanden 

– vad gäller? 
Faktagranskad artikel

I en transaktion kan det ingå flera olika varor och/eller tjänster och därmed kan det bli olika momssatser för de olika delarna. För att kunna göra en bedömning måste man först avgöra om det är frågan om ett tillhandahållande eller flera olika tillhandahållanden. 

Publicerad: 2019-03-12

Det handlar om ett tillhandahållande i följande fall:

 • Någon av delarna i en transaktion utgör det huvudsakliga tillhandahållandet samtidigt som de andra delarna är underordnade det huvudsakliga tillhandahållandet.
 • De ingående delarna har ett så nära samband att de objektivt sett utgör ett enda tillhandahållande.

När bedömningen görs ska man utgå från den genomsnittlige köparens uppfattning. Denna uppfattning avgörs genom en helhetsbedömning av de objektiva omständigheterna. Att enskilda köpare har en annan uppfattning spelar ingen roll för bedömningen.

Olika indikationer

Det finns fyra olika indikationer som har betydelse för att kunna avgöra om det handlar om ett eller flera tillhandahållanden.

 • Självständigt värde

Man måste alltid bedöma om de olika delarna har ett så självständigt värde jämfört med varandra att det inte kan vara fråga om ett enda tillhandahållande.

 • Marknadsföring

Hur marknadsförs den aktuella transaktionen gentemot köparen?

 • Fakturering och prissättning

Fakturering och prissättning ger som regel uttryck för avtalsparternas intresse. Har syftet med transaktionen varit att tillhandahålla ett eller flera olika tillhandahållanden?  

 • Om det finns en valfrihet att välja bort en del av säljarens transaktion

Har köparen möjlighet att välja att bara köpa vissa delar från säljaren är detta en indikation på att det handlar om flera olika tillhandahållanden. Kan köparen endast förvärva alla delarna som ett paket är det en indikation på att det är fråga om ett tillhandahållande.

Skatteverkets vägledning

Det kan i vissa fall vara svårt att utifrån praxis avgöra om det handlar om ett eller flera tillhandahållanden. Skatteverket vill därför ge rättslig vägledning och ange olika indikationer de anser kan avgöra om det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden.

Ett tillhandahållande

Om följande fyra indikationer är uppfyllda så är utgångspunkten att det är fråga om ett enda tillhandahållande.

 • De olika delarna var för sig saknar självständigt värde för den genomsnittlige köparen.
 • De olika delarna marknadsförs som ett tillhandahållande.
 • Det är ett totalpris för samtliga delar gentemot köparen.
 • Köparen saknar möjlighet att välja bort någon del av säljarens transaktion.
Flera tillhandahållanden

Om följande fyra indikationer är uppfyllda är utgångspunkten att det handlar om flera tillhandahållanden.

 • Någon eller några av delarna var för sig har ett självständigt värde för den genomsnittlige köparen.
 • Tillhandahållandena marknadsförs var för sig.
 • De olika tillhandahållandena prissätts var för sig gentemot köparen.
 • Köparen har möjlighet att välja bort någon eller några av delarna av säljarens transaktion.

Det är bara om samtliga indikationer ovan är uppfyllda som man kan avgöra om det fråga om ett eller flera tillhandahållanden. Är inte alla indikationer uppfyllda får en bedömning göras i varje enskilt fall. 

Tips!

För dig som vill fördjupa dina kunskaper rekommenderar vi vår bok Moms, den ultimata handledningen för dig som arbetar med momsfrågor.  

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!