Skatt / Höjning av fordonskatten

Höjning av fordonsskatten

– gäller från 1 juni 2022
Faktagranskad artikel

Riksdagen har nu beslutat om en höjning av fordonsskatten (malus) vilket innebär att skatten höjs på nya bilar som släpper ut över 75 gram koldioxid per kilometer. 

Publicerad: 2022-04-27
Höjning av fordonsskatten – malus

I budgetpropositionen aviserades ett kommande förslag gällande en utökning av malus-delen i systemet med bonus-malus. Systemet ska vara självfinansierat, dvs intäkterna ska täcka kostnaden för miljöbonusen, och är ett av sätten att öka andelen miljöanpassade lätta fordon i nybilsförsäljningen.

Andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar just nu snabbt, vilket innebär att bonus–malus-systemet kontinuerligt måste anpassas i takt med den tekniska utvecklingen.

Riksdagen har nu beslutat att höja fordonsskatten enligt regeringens förslag.

90 gram blir 75 gram och 130 gram blir 125 gram

Riksdagen har beslutat att den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet ska tas ut, sänks från 90 till 75 gram per kilometer.

Gränsen för när den högre nivån tas ut sänks från 130 till 125 gram per kilometer.

Detta innebär för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet under de tre första åren (från att fordonet blir skattepliktigt för första gången) ska vara summan av:

  • 107 kr/gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 75 gram upp till och med 125 gram och
  • 132 kr/gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 125 gram.
Effekten på fordonsskatten
FordonNuvarande beloppHöjningNytt belopp
Bensin 90 g/km3601 6051 965
Bensin 120 g/km3 5701 6055 175
Bensin 150 g/km7 2801 7309 010
Bensin 200 g/km13 8801 73015 610
Bensin 250 g/km20 4801 73022 210
Diesel 90 g/km1 8261 6053 431
Diesel 120 g/km5 4421 6057 047
Diesel 150 g/km9 5581 73011 288
Diesel 200 g/km16 8341 73018 564
Diesel 250 g/km24 1101 73025 840
Diesel 300 g/km31 3861 73033 116

Detta handlar alltså om fordonsskatten år 1-3, fordonsskatten från år 4 är oförändrad. Som exempel kan nämnas att en bensindriven bil som släpper ut 120 g/km betalar enligt den nya nivån 5 175 kr i fordonsskatt per år under de tre första åren, för att från och med år 4 betala 558 kr/år.

När börjar ändringarna att gälla?

Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2022.

För fordon som blivit skattepliktiga för första gången före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!