Jämkning av ingående moms

Reglerna om jämkning (korrigering) av ingående moms berör dem som har eller får blandad verksamhet, dvs både momspliktig och momsfri verksamhet, eller som går från momsfri till momspliktig verksamhet eller tvärtom. Ändrad användningsgrad i en momspliktig verksamhet eller överlåtelse av en investeringsvara kan också vara orsak till jämkning.

Framförallt överlåtelse av fastigheter kan göra att momsen måste jämkas. En annan orsak till jämkning kan vara att frivilligt momsinträde för uthyrning av verksamhetslokaler upphör.

Jämkning av ingående moms innebär att man i efterhand ska öka eller minska den moms man tidigare lyft (eller inte lyft) beroende på att man vid inköpstillfället inte visste hur stor del av inköpet man skulle använda i den momspliktiga respektive momsfria verksamheten. Jämkningsreglerna gäller oavsett om tillgången anskaffats genom ett oneröst fång (köp, byte osv) eller ett benefikt fång (arv, testamente, gåva och bodelning).

Jämkningsreglerna får endast användas för investeringsvaror, dvs

• maskiner, inventarier och liknande tillgångar som man ska göra avskrivningar på och där momsen är minst 50 000 kr. Det innebär att anskaffningsutgiften ska vara minst 200 000 kr

• byggnader och markanläggningar, inklusive ny-, till- och ombyggnad, där momsen är minst 100 000 kr under ett beskattningsår.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Jämkning av ingående moms – så fungerar det - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.