Karaktärsbyte

Inom beskattning innebär ett karaktärsbyte att privat lös egendom byter karaktär till att bli en näringstillgång, dvs en tillgång i en näringsverksamhet. Det finns en bestämmelse om avskattning vid karaktärsbyte, som är obligatorisk när tillgångens omkostnadsbelopp är högre än tillgångens marknadsvärde (dvs när tillgångens värde gått ned). Om tillgångens marknadsvärde däremot är högre än tillgångens omkostnadsbelopp (dvs när tillgångens värde gått upp), behöver man inte göra någon avskattning. Avskattningsregeln innebär att tillgången ska anses avyttrad för ett pris som motsvarar tillgångens marknadsvärde. Avyttringen beskattas som inkomst av kapital. Skattereglerna för personliga tillgångar gör dock att det sällan brukar bli någon skattepliktig vinst, t ex är det årliga grundavdraget 50 000 kr.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för karaktärsbyte - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.