Karaktärsbyte

Inom beskattning innebär ett karaktärsbyte att privat lös egendom byter karaktär till att bli en näringstillgång, dvs en tillgång i en näringsverksamhet. Det finns en bestämmelse om avskattning vid karaktärsbyte, som är obligatorisk när tillgångens omkostnadsbelopp är högre än tillgångens marknadsvärde (dvs när tillgångens värde gått ned). Om tillgångens marknadsvärde däremot är högre än tillgångens omkostnadsbelopp (dvs när tillgångens värde gått upp), behöver man inte göra någon avskattning. Avskattningsregeln innebär att tillgången ska anses avyttrad för ett pris som motsvarar tillgångens marknadsvärde. Avyttringen beskattas som inkomst av kapital. Skattereglerna för personliga tillgångar gör dock att det sällan brukar bli någon skattepliktig vinst, t ex är det årliga grundavdraget 50 000 kr.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.