Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att momsredovisningsskyldigheten flyttas från säljaren till köparen vid försäljning av en vara eller en tjänst.

Inom Sverige är det omvänd skattskyldighet vid omsättning av byggtjänster, guldhandel, avfall och skrot av vissa metaller samt omsättning av utsläppsrätter.

Omvänd skattskyldighet kan bli aktuellt vid unionsinterna förvärv (GIF) samt vid tjänsteköp från utlandet.

Omvänd skattskyldighet kan exempelvis tillämpas när en svensk företagare köper varor eller tjänster som levereras eller tillhandahålls i Sverige av en utländsk företagare.

Bestämmelsen har införts för att förenkla för utländska företagare som härmed inte alltid behöver vara momsregistrerade i Sverige. Reglerna ska inte tillämpas när det gäller tjänster som avser kulturella aktiviteter, artistiska framträdanden, idrott, underhållning, utbildning, vetenskap och liknande verksamhet. Omvänd skattskyldighet ska inte heller tillämpas för personbefordran eller vid uthyrning av verksamhetslokal.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.