Sexårsbil

Sexårsbil är ett skattebegrepp som används vid beräkningen av förmånsvärdet för bilar som är äldre än fem år. Förmånsvärdet beräknas enligt samma regler som nyare bilar. Bilens nypris får dock inte användas om det understiger ett visst schablonmässigt nybilspris. Schablonvärdet fastställs årligen av Skatteverket.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för sexårsbil - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.