Sexårsbil

Sexårsbil är ett skattebegrepp som används vid beräkningen av förmånsvärdet för bilar som är äldre än fem år. Förmånsvärdet beräknas enligt samma regler som nyare bilar. Bilens nypris får dock inte användas om det understiger ett visst schablonmässigt nybilspris. Schablonvärdet fastställs årligen av Skatteverket.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.