Skatt / Skatteuträkning

Räkna ut skatten

Faktagranskad artikel

Trots ett antal förenklingar på senare år är skatteområdet fortfarande komplext. Att räkna ut skatten via snabba webbformulär eller andra typer av skattesnurror kan möjligen ge en hint om vad du kommer att få betala i skatt men det är långt ifrån någon exakt beräkning, framförallt när det handlar om företagets skatt. Ett annat komplext område är att räkna ut olika skattereduktioner – speciellt för fysiska personer men även för aktiebolag som i vissa fall kan få skattereduktion på sin bolagsskatt.  

Publicerad: 2018-03-05
Att arbeta med skatteuträkning i våra program

I våra skatte- och deklarationsprogram kan du göra kompletta skatteuträkningar för både din och företagets skatt. Programmen ger dig tydliga varningar när du är på väg att göra fel och kommer även med konstruktiva tips som hjälper dig att deklarera och skatteplanera på bästa sätt. Du får automatiskt en korrekt beräkning av din skatt. Enklare kan det inte bli. 

I programmen finns en enkel skatteanalys för enskilda näringsidkare där du får en överblick över din pensionsgrundande inkomst (PGI), din slutliga skatt och din marginalskatt. Här kan du även se det skattemässiga ufallet av olika avsättningar som periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning. Ett perfekt verktyg för din skatteplanering.

Är du delägare i ett aktiebolag hjälper våra skatteprogram dig att vara proaktiv och planera dina löneuttag för att få bästa beräkning av ditt gränsbelopp på din K10-blankett nästkommande år. Vi har även en fåab-beräkning för ägare i fåmansföretag som vill göra beräkningar av sparat utdelningsutrymme bakåt i tiden från den dag då aktierna köptes.