Unionsinterna förvärv

Med unionsinterna förvärv avses varuhandel mellan företag i olika EU-länder, dvs när köpare och säljare har VAT-nummer i olika EU-länder och där säljarens skyldighet att redovisa moms överflyttas på köparen (förvärvsmoms).

Följande villkor måste vara uppfyllda för att reglerna om unionsinterna förvärv ska få användas:

• Säljaren skriver köparens VAT-nummer på fakturan eller kvittot (och har kontrollerat att VAT-numret är korrekt)

• Varan transporteras från ett EU-land (inte nödvändigtvis säljarens) till ett annat EU-land (inte nödvändigtvis köparens). Det spelar ingen roll vem som sköter transporten eller om varan passerar genom ett land som inte är med i EU (transitering), huvudsaken är att transporten påbörjas och avslutas i EU-länder.

Läs utförligt om alla momsregler i vår praktiska momshandbok »

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för unionsinterna förvärv - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.