Unionsinterna förvärv

Med unionsinterna förvärv avses varuhandel mellan företag i olika EU-länder, dvs när köpare och säljare har VAT-nummer i olika EU-länder och där säljarens skyldighet att redovisa moms överflyttas på köparen (förvärvsmoms).

Följande villkor måste vara uppfyllda för att reglerna om unionsinterna förvärv ska få användas:

• Säljaren skriver köparens VAT-nummer på fakturan eller kvittot (och har kontrollerat att VAT-numret är korrekt)

• Varan transporteras från ett EU-land (inte nödvändigtvis säljarens) till ett annat EU-land (inte nödvändigtvis köparens). Det spelar ingen roll vem som sköter transporten eller om varan passerar genom ett land som inte är med i EU (transitering), huvudsaken är att transporten påbörjas och avslutas i EU-länder.

Läs utförligt om alla momsregler i vår praktiska momshandbok »

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.