Blankning

En blankning är en transaktion där man lånar ett värdepapper och säljer det vidare. När man senare ska återlämna värdepapperet måste man köpa motsvarande värdepapper. Detta kallas täckningsköp. Har kursen gått ner har man gjort en vinst, eftersom man nu kan köpa värdepapperet billigare än vad man ursprungligen sålde det för. Blankning är alltså en spekulation i börsnedgång.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för blankning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.