Blankning

En blankning är en transaktion där man lånar ett värdepapper och säljer det vidare. När man senare ska återlämna värdepapperet måste man köpa motsvarande värdepapper. Detta kallas täckningsköp. Har kursen gått ner har man gjort en vinst, eftersom man nu kan köpa värdepapperet billigare än vad man ursprungligen sålde det för. Blankning är alltså en spekulation i börsnedgång.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.