30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Bokföring / Swish – räknas det som kontant betalning?

LEI-koder för värdepappershandel

Frågor uppstår emellanåt om Swish räknas som kontant betalning enligt reglerna om certifierade kassaregister. Och om man behöver ha kassaregister om man inte tar emot kontanter utan bara tar betalt med Swish eller kort. 

Publicerad:
Swish = kontant betalning

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Bokföring

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

Bokföringslagen säger att affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast följande arbetsdag men kontanta betalningar som registreras i ett certifierat kassaregister får däremot senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad som affärshändelsen inträffade.

Tips

Få snabba svar i vårt webbforum när du är osäker på hur du ska bokföra en affärshändelse i ditt företag. Läs mer och beställ vår tjänst Bokföringssupport här.