Kontantprincipen

Kontantprincipen är en princip inom beskattning, som säger att inkomster ska tas upp till beskattning det inkomstår beloppet erhålls (eller är tillgängligt för lyftning) och att utgifter ska dras av i inkomstdeklarationen för det år utgiften betalats.

Kontantprincipen gäller i inkomstslagen kapital och tjänst. I inkomstslaget näringsverksamhet gäller istället bokföringsmässiga grunder.

Förenkla deklaration med fakta & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för kontantprincipen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.