Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett pensionssparande i bank eller i annat institut, med samma skatteregler som gäller för pensionsförsäkringar.

Pengarna placeras i aktier, på bankkonto, i obligationer eller i fonder. Till skillnad från pensionsförsäkring saknar IPS helt försäkringsinslag. Finns inga efterlevande efter ett dödsfall betalas återstående medel i sista hand till dödsboet, vilket inte är tillåtet när det gäller pensionsförsäkringar.

Avsaknaden av försäkringsmoment gör att IPS t ex inte kan tecknas som livsvarig pension, individens livslängd kan ju inte preciseras.

IPS är avsett för privatpersoners egna pensionssparande och tillåts inte som tjänstepension, men inom avdragsramarna kan näringsidkare i sin verksamhet dra av IPS-inbetalning till egen pension.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.