Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett pensionssparande i bank eller i annat institut, med samma skatteregler som gäller för pensionsförsäkringar.

Pengarna placeras i aktier, på bankkonto, i obligationer eller i fonder. Till skillnad från pensionsförsäkring saknar IPS helt försäkringsinslag. Finns inga efterlevande efter ett dödsfall betalas återstående medel i sista hand till dödsboet, vilket inte är tillåtet när det gäller pensionsförsäkringar.

Avsaknaden av försäkringsmoment gör att IPS t ex inte kan tecknas som livsvarig pension, individens livslängd kan ju inte preciseras.

IPS är avsett för privatpersoners egna pensionssparande och tillåts inte som tjänstepension, men inom avdragsramarna kan näringsidkare i sin verksamhet dra av IPS-inbetalning till egen pension.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för individuellt pensionssparande (IPS) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.