Varulager

Inom redovisning är varulager tillgångar som är avsedda för tillverkning och förbrukning. Inkomstskattelagen ger inte någon exakt gräns mellan lager och andra tillgångar. För det mesta är det inte svårt att säga om det är en lagertillgång.

Lagertillgångar är råvaror, förbrukningsvaror, varor under tillverkning och färdigvaror. Även aktier, obligationer och andra värdepapper samt immateriella anläggningstillgångar kan vara lagertillgångar, om företaget bedriver handel med dem. Även en fastighet är en lagertillgång när det handlar om byggnadsrörelse, tomtrörelse eller liknande.

Varulagret delas i redovisningen upp i följande grupper:

• råvaror och förnödenheter

• varor under tillverkning

• färdiga varor och handelsvaror

• pågående arbeten för annans räkning

• förskott till leverantörer.

Se även varulagervärdering.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.