Varulager

Inom redovisning är varulager tillgångar som är avsedda för tillverkning och förbrukning. Inkomstskattelagen ger inte någon exakt gräns mellan lager och andra tillgångar. För det mesta är det inte svårt att säga om det är en lagertillgång.

Lagertillgångar är råvaror, förbrukningsvaror, varor under tillverkning och färdigvaror. Även aktier, obligationer och andra värdepapper samt immateriella anläggningstillgångar kan vara lagertillgångar, om företaget bedriver handel med dem. Även en fastighet är en lagertillgång när det handlar om byggnadsrörelse, tomtrörelse eller liknande.

Varulagret delas i redovisningen upp i följande grupper:

• råvaror och förnödenheter

• varor under tillverkning

• färdiga varor och handelsvaror

• pågående arbeten för annans räkning

• förskott till leverantörer.

Se även varulagervärdering.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för varulager - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.