Vinstdelning

Vinstdelning är ett system där arbetsgivaren delar vinsten med de anställda på ett mer eller mindre kollektivt sätt. Idén med vinstdelning bygger på tanken att alla anställda har del i företagets framgångar. Vinstdelningen är en ensidig utfästelse från arbetsgivaren. Utfästelsen brukar sättas på pränt i ett dokument som kan kallas utfästelse om vinstdelning. Utfästelsen kan när som helst ändras eller tas tillbaka. Utbetalningen kan antingen göras direkt till de anställda eller via en vinstandelsstiftelse.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.