Vinstdelning

Vinstdelning är ett system där arbetsgivaren delar vinsten med de anställda på ett mer eller mindre kollektivt sätt. Idén med vinstdelning bygger på tanken att alla anställda har del i företagets framgångar. Vinstdelningen är en ensidig utfästelse från arbetsgivaren. Utfästelsen brukar sättas på pränt i ett dokument som kan kallas utfästelse om vinstdelning. Utfästelsen kan när som helst ändras eller tas tillbaka. Utbetalningen kan antingen göras direkt till de anställda eller via en vinstandelsstiftelse.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för vinstdelning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.