Vinstdisposition

Vinstdisposition är en av bolagsstämma eller föreningsstämma beslutad användning av ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings disponibla vinstmedel.

Inför stämman ska styrelsen ta fram ett förslag på hur vinstdispositionen ska vara. I aktiebolag ska förslaget finnas med i förvaltningsberättelsen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.