Återvinning

Återvinning innebär i konkurssammanhang att egendom som ett företag strax innan en konkurs givit bort eller använt för att gynna vissa fordringsägare återförs till konkursboet.

Återvinning kan också vara en begäran att ett mål ska omprövas i samma instans. Detta förekommer t ex i tredskodomar och i mål om betalningsföreläggande.

Du kan läsa mer om återvinning i vår bok Obestånd.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.