Bevakningssammanträde

Bevakningssammanträde är ett sammanträde, i samband med exekutiv försäljning av fast egendom, där fordringsägare får anmäla sina anspråk. Bevakningssammanträde hålls hos Kronofogden. De närvarande har möjlighet att yttra sig över anspråken.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.