Juridik / Coronaviruset och personuppgifter – vad gäller?

Coronaviruset och personuppgifter  

– vad gäller? 
LEI-koder för värdepappershandel

Med anledning av Coronaviruset uppstår det även frågor kring behandling av personuppgifter och GDPR. Nya situationer uppkommer där en arbetsgivare måste samla in information för att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga personuppgifter. Det ställer höga krav på hur informationen hanteras. 

Publicerad: 2020-03-17
Coronaviruset och personuppgifter

När det gäller Coronaviruset och personuppgifter är det viktigt att tänka på följande:

  • Enligt GDPR gäller principen om uppgiftsminimering, dvs man får bara behandla personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet och inte lagra uppgifter längre än nödvändigt.
  • Personuppgifter om var anställda har rest, att de träffat någon som är smittad, att någon är i ”karantän” (att den anställde inte vistas på arbetsplatsen av försiktighetsskäl) etc är vanliga personuppgifter. Personuppgifter om att en anställd är smittad eller uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot känsliga personuppgifter. Dessa ska behandlas med stor försiktighet.
  • En arbetsgivare får behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten. En arbetsgivare har skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen att vidta åtgärder med anledning av Coronaviruset, bland annat att göra riskanalyser och att vidta åtgärder för att begränsa riskerna.
  • En arbetsgivare får inte hur som helst sprida information om att en anställd är smittad. Arbetsgivaren bör endast i undantagsfall informera anställda om att en viss medarbetare har smittats av Coronaviruset. Det bör i regel räcka att arbetsgivaren informerar om att ett fall har konstaterats på arbetsplatsen. Utomstående som t ex kunder och leverantörer behöver inte alls få ta del av dessa uppgifter.

Sammanfattningsvis så hindrar GDPR inte att en arbetsgivare vidtar nödvändiga åtgärder att minska smittspridningen av Coronaviruset. Men även under dessa speciella omständigheter ska personuppgifter behandlas med stor försiktighet och bara för det aktuella syftet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!