Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Skatt / Prisbasbelopp 2022 – aktuella nivåer och historik

Prisbasbelopp 2022

 – allt om prisbasbeloppet och förhöjda prisbasbeloppet 
LEI-koder för värdepappershandel

Basbelopp är olika fastställda belopp som bland annat används för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

Regeringen har fastställt att prisbasbeloppet höjs med 700 kr inkomståret 2022, dvs från 47 600 kr till 48 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 49 300 kr vilket också är en höjning med 700 kr. 

Publicerad:
Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2022 till 48 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2022 (deklarationen 2023) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 431 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 24 150 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 386 400 kr (8 pbb). Se också regeringens förslag om att höja taket till 10 pbb.
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 483 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 15 311 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 14 007 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 193 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 24 150 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 193 200 kr (4 pbb).

1 gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2022 har fastställts till 71 000 kr. 

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2022 har fastställts till 49 300 kr, vilket är en höjning med 700 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

Prisbasbelopp:
ÅrPrisbasbeloppÅrPrisbasbeloppÅrPrisbasbelopp
202248 300 kr201142 800 kr200036 600 kr
202147 600 kr201042 400 kr199936 400 kr
202047 300 kr200942 800 kr199836 400 kr
201946 500 kr200841 000 kr199736 300 kr
201845 500 kr200740 300 kr199636 200 kr
201744 800 kr200639 700 kr199535 700 kr
201644 300 kr200539 400 kr199435 200 kr
201544 500 kr200439 300 kr199334 400 kr
201444 400 kr200338 600 kr199233 700 kr
201344 500 kr200237 900 kr199132 200 kr
201244 000 kr200136 900 kr199029 700 kr
Prisbasbeloppets betydelse i vissa frågor:
 Inkomståret 2021Inkomståret 2022
Deklarationsgränsen och lägsta inkomst för pensionsintjänande (0,423 pbb).20 13520 431
Det skattefria traktamentsbeloppet (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kronor).240240
Högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kronor).14001400
Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsmän (0,5 pbb). På ersättningar under beloppet behöver utbetalaren inte betala socialavgifter.23 80024 150
Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) (8 pbb)380 800386 400
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst (10 pbb).476 000483 000
Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2017 och tidigare (0,317 pbb).15 08915 311
Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2018 och senare (0,29 pbb).13 80414 007
Lägsta nybilspris för för sexårsbilar (4 pbb).190 400193 200
Tak för pensionssparavdrag i näringsverksamhet (10 pbb).476 000483 000
Gräns för inventarier av mindre värde (0,5 pbb)23 80024 150
Gräns för krav på certifierat kassaregister (4 pbb)190 400193 200
Gräns för krav på personalliggare i byggbranschen (4 pbb)190 400193 200
Det förhöjda prisbasbeloppet:
ÅrFörhöjt prisbasbeloppÅrFörhöjt prisbasbeloppÅrFörhöjt prisbasbelopp
202249 300 kr201345 400 kr200440 100 kr
202148 600 kr201244 900 kr200339 400 kr
202048 300 kr201143 700 kr200238 700 kr
201947 400 kr201043 300 kr200137 700 kr
201846 500 kr200943 600 kr200037 300 kr
201745 700 kr200841 800 kr199937 200 kr
201645 200 kr200741 100 kr199837 100 kr
201545 400 kr200640 500 kr199737 000 kr
201445 300 kr200540 300 kr199636 800 kr