Skatt / Prisbasbelopp 2023 – aktuella nivåer och historik

Prisbasbelopp 2023

 – allt om prisbasbeloppet och förhöjda prisbasbeloppet 
LEI-koder för värdepappershandel

Basbelopp är olika fastställda belopp som bland annat används för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

Regeringen har fastställt att prisbasbeloppet höjs med 4 200 kr inkomståret 2023, dvs från 48 300 kr till 52 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 53 500 kr vilket också är en höjning med 4 200 kr. 

Publicerad: 2023-06-11
Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2023 till 52 500 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Då inflationen verkligen har tagit fart i Sverige under 2022 och nått nivåer som vi inte sett de senaste 40 åren, så innebär det en rekordartad höjning av prisbasbeloppen.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2023 (deklarationen 2024) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 22 208 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 260 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 600 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 26 250 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 525 000 kr (10 pbb). Motsvarar en månadslön på ca 43 750 kr.
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 525 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 16 643 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 15 225 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 210 000 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 26 250 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 210 000 kr (4 pbb).

1 gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare

Med Björn Lundén Bokföring sköter du bokföringen smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Garantipension, garantiersättning mm

Den kraftiga höjningen av prisbasbeloppet innebär också att garantipensionen höjs mer än vanligt. Den maximala garantipensionen för en ogift person född 1938 eller senare höjs med 851 kr/månad till totalt 10 631 kr/månad.

Garantiersättningen i sjukersättningen höjs med 973 kr/månad, till totalt 12 163 kr/månad.

Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs med 1 698 k/månad, till totalt 21 230 kr/månad.

Även studiemedlen från CSN räknas upp med prisbasbeloppet. Det innebär att totalbeloppet (studiebidrag och studielån), blir över 13 000 kr/månad under 2023, vilket är en ökning med drygt 1 000 kr/månad.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet för 2023 är fastställt till 74 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2023 har fastställts till 53 500 kr (49 300 kr 2022), vilket också är en höjning med 4 200 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

Prisbasbelopp:
ÅrPrisbasbeloppÅrPrisbasbeloppÅrPrisbasbelopp
202352 500 kr201142 800 kr199936 400 kr
202248 300 kr201042 400 kr199836 400 kr
202147 600 kr200942 800 kr199736 300 kr
202047 300 kr200841 000 kr199636 200 kr
201946 500 kr200740 300 kr199535 700
201845 500 kr200639 700 kr199435 200 kr
201744 800 kr200539 400 kr199334 400 kr
201644 300 kr200439 300 kr199233 700 kr
201544 500 kr200338 600 kr199132 200 kr
201444 400 kr200237 900 kr199029 700 kr
201344 500 kr200136 900 kr198927 900
201244 000 kr200036 600 kr198825 800
Prisbasbeloppets betydelse i vissa frågor:
 Inkomståret 2022Inkomståret 2023
Deklarationsgränsen och lägsta inkomst för pensionsintjänande (0,423 pbb).20 135 22 208
Det skattefria traktamentsbeloppet (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kronor).240260 
Högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kronor).1 4001 600
Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsmän (0,5 pbb). På ersättningar under beloppet behöver utbetalaren inte betala socialavgifter.24 15026 250 kr
Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) (10 pbb)483 000525 000 
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst (10 pbb).483 000525 000 
Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2017 och tidigare (0,317 pbb).15 31116 643
Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2018 och senare (0,29 pbb).14 00715 225
Lägsta nybilspris för för sexårsbilar (4 pbb).193 200210 000 kr
Tak för pensionssparavdrag i näringsverksamhet (10 pbb).483 000
525 000
Gräns för inventarier av mindre värde (0,5 pbb)24 150
26 250
Gräns för krav på certifierat kassaregister (4 pbb)193 200210 000
Gräns för krav på personalliggare i byggbranschen (4 pbb)193 200
210 000
Det förhöjda prisbasbeloppet:
ÅrFörhöjt prisbasbeloppÅrFörhöjt prisbasbeloppÅrFörhöjt prisbasbelopp
202353 500 kr201345 400 kr200339 400 kr
202249 300 kr201244 900 kr200238 700 kr
202148 600 kr201143 700 kr200137 700 kr
202048 300 kr201043 300 kr200037 300 kr
201947 400 kr200943 600 kr199937 200 kr
201846 500 kr200841 800 kr199837 100 kr
201745 700 kr200741 100 kr199737 000 kr
201645 200 kr200640 500 kr199636 800 kr
201545 400 kr200540 300 kr 
201445 300 kr200440 100 kr

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!