Förköpsklausul

En förköpsklausul innebär att aktieägaren vid en överlåtelse av aktier först måste erbjuda de befintliga aktieägarna att köpa aktierna.

Det är bara om de inte vill eller har råd att lösa aktierna som aktieägaren får sälja till någon annan person. Förköpsklausuler är sedan 2006 tillåtna i bolagsordningen men används kanske oftare i aktieägaravtal.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.