Förköpsklausul

En förköpsklausul innebär att aktieägaren vid en överlåtelse av aktier först måste erbjuda de befintliga aktieägarna att köpa aktierna.

Det är bara om de inte vill eller har råd att lösa aktierna som aktieägaren får sälja till någon annan person. Förköpsklausuler är sedan 2006 tillåtna i bolagsordningen men används kanske oftare i aktieägaravtal.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för förköpsklausul - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.