Generell pantsättning

Med generell pantsättning menas att gäldenärens pant är säkerhet för det aktuella lånet och för andra befintliga eller framtida skulder till borgenären.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.