Handräckning

Handräckning är en rättslig åtgärd som en borgenär kan använda sig av för att få en gäldenär att fullgöra ett åtagande som inte innebär betalning (penningprestation).

Det är Kronofogden som beslutar om handräckning.

Det finns två typer av handräckning, vanlig handräckning och särskild handräckning.

Vanlig handräckning används för att återfå en vara eller för att erhålla en prestation som inte avser pengar. Vanlig handräckning kan handla om krav på:

• en tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från en fastighet, en bostadsrättslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad när besittningsrätten upphört, dvs avhysning (vräkning)

• krav på svaranden att fullgöra något annat än betalning, om tidpunkten för fullgörandet inträtt.

Särskild handräckning kan användas vid besittningsrubbning, dvs när någon:

• egenmäktigt har tagit något från sökanden

• gjort något annat olovligt beträffande lös eller fast egendom

• på något annat sätt olovligen hindrar sökandens rätt till någon viss egendom.

Ansökan om handräckning görs hos Kronofogden.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.