Låneförbud

Aktiebolagslagens låneförbud innebär att ett aktiebolag inte får lämna penninglån till en krets personer som brukar kallas den förbjudna kretsen, nämligen:

• aktieägare

• styrelseledamöter

• vd

• vissa närstående personer till de uppräknade personerna ovan (släktkatalogen)

• juridiska personer som någon av de ovanstående personerna har bestämmande inflytande över.

Om bolaget ställt säkerhet till förmån för någon av de uppräknade personerna jämställs detta med att bolaget lämnat ett lån direkt till den personen.

Låneförbudet gäller inte om låntagaren är ett företag i samma koncern som det långivande bolaget.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.