Låneförbud

Aktiebolagslagens låneförbud innebär att ett aktiebolag inte får lämna penninglån till en krets personer som brukar kallas den förbjudna kretsen, nämligen:

• aktieägare

• styrelseledamöter

• vd

• vissa närstående personer till de uppräknade personerna ovan (släktkatalogen)

• juridiska personer som någon av de ovanstående personerna har bestämmande inflytande över.

Om bolaget ställt säkerhet till förmån för någon av de uppräknade personerna jämställs detta med att bolaget lämnat ett lån direkt till den personen.

Låneförbudet gäller inte om låntagaren är ett företag i samma koncern som det långivande bolaget.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för låneförbud - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.