Realränta

Med realränta menas verklig ränta justerad med hänsyn till prisutvecklingen. Exempel: om nominell ränta är 10% och inflationen 6%, så är realräntan 4%.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.