Spridningsförbud

Spridningsförbudet i aktiebolagslagen innebär att privata aktiebolag inte får sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev och optionsbevis till allmänheten eller låta dem handlas med på någon börs eller annan marknadsplats.

Förbudet innebär bl a att ett privat bolag inte får annonsera eller på något annat sätt försöka locka ett större antal placerare.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för spridningsförbud - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.