Spridningsförbud

Spridningsförbudet i aktiebolagslagen innebär att privata aktiebolag inte får sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev och optionsbevis till allmänheten eller låta dem handlas med på någon börs eller annan marknadsplats.

Förbudet innebär bl a att ett privat bolag inte får annonsera eller på något annat sätt försöka locka ett större antal placerare.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.