Stoppningsrätt

Stoppningsrätt innebär rätt för en säljare att hindra att en vara lämnas ut om säljaren misstänker att köparen är på obestånd eller att köparen inte kommer att kunna betala för varan.

Stoppningsrätten gäller även om varan befinner sig under transport eller finns för avhämtning på någon annan ort, t ex hos Posten eller ett åkeri. Men visste säljaren om att köparen hade ekonomiska svårigheter redan vid avtalet om köpet, kan säljaren inte utnyttja stoppningsrätten på grund av detta. Säljaren har då tagit en medveten risk.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.