AFA

AFA är samlingsnamnet för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring.

AFA:s huvudsakliga uppgift är att administrera avtalsförsäkringar som är bestämda i kollektivavtal, eller genom andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för AFA - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.