Personal / Att leda personal som jobbar hemifrån

Att leda personal som jobbar hemifrån 

– praktisk vägledning för arbetsgivare i coronatider 
LEI-koder för värdepappershandel

Det här är en vägledning under en tid då många tillfälligt jobbar hemifrån och den förklarar hur man jobbar för att alla anställda ska känna sig så trygga och välmående som möjligt under corona-tiden.

Som arbetsgivare kan man inte garantera alla delar av arbetsmiljön i hemmet under den här perioden, därför är det viktigt att arbetsgivare och medarbetare gemensamt tar ansvar för den tillfälliga arbetsplatsen i hemmet och organisationen och framförallt inte glömmer bort den psykosociala arbetsmiljön!

Publicerad: 2020-04-20

Att leda hemarbetet

• Klargör vad alla medarbetare har för ansvar och roller vid arbete hemifrån. Vi kanske måste jobba på ett annat sätt eller med andra saker.

• Löpande check in/check out håller medarbetare och arbetsgivare uppdaterade kring både verksamheten och det personliga läget (som vi enklare uppmärksammar när vi är på plats).

• Använd nygamla vägar att kommunicera: mail, teams, video, slack, gruppmöten, osv.

• Se till att du vet hur du får tag på dina medarbetare – och när de börjar och slutar.

• Var tydlig med dina tider och när gruppmedlemmar kan nå dig under dagen. Normala arbetstider bör gälla, ännu viktigare att vi är tillgängliga nu.

• Se till att alla har den utrustning som krävs för att kunna jobba effektivt.

Var ödmjuk och våga bry dig

• Upprätthåll och tänk på de psykosociala aspekterna

• Checka in regelbundet med teamet (minst morgon och eftermiddag).

• Diskutera arbetsuppgifter, prioriteringar och hur du kan hjälpa till (vad behöver du?).

• Prata om de olika medarbetarnas utmaningar (och gruppens gemensamma).

• Visa att du bryr dig.

• Vad vet vi om olika situationer?

• Var ödmjuk inför att medarbetarna kan reagera olika i denna situation (rädda, oroliga, spända osv)

• När vi jobbar hemifrån kan det bli olika antaganden om vad vi ska jobba med och fokusera på – se till att alla vet vilka prioriteringarna är (även från dag till dag om det behövs)

• Respektera olika reaktioner

Virtuella möten

Hur har vi mer inkluderande möten?

• Personligt välkomnande.

• Se till att alla hörs och syns.

• Uppmuntra alla att ha webkameran på. Det är trevligare att se varandra.

Skaffa digitala kompisar

• Ordna virtuella fikastunder

• Kontakta varandra under arbetsdagen

• Medarbetare kan para ihop sig med en annan medarbetare för att slå varandra en signal under dagen. Prata om livet, jobbet, eller vad som helst en kort stund, ta en morgonfika tillsammans

Några tips till medarbetarna

• Sätt en tid för när du börjar och slutar på jobbet!
Markera gärna arbetsdagens början och slut genom en promenad före och /eller efter eller genom att göra dina vanliga rutiner som du ofta gör före eller efter jobbet.

• Ergonomi!
Visst kan det funka ett tag att jobba på en stol i köket eller i soffan. Men i längden gäller det att variera sig, t ex genom att gå runt lite eller stå en stund. Har du okej belysning när du jobbar hemma?

• Glöm inte de sociala kontakterna!
Skaffa dig en digital kompis från kontoret eller någon annan du känner som jobbar hemifrån, ta en kopp kaffe ihop över teams eller telefon! Eller varför inte lite kontorsgympa;)

• Dela med dig!
Dela med dig av ditt hemmakontor till dina kollegor. Lägg ut en bild på intranätet som visar hur det ser ut hos dig så bidrar du till att stärka samvaron och kanske kan inspirera några av kollegorna.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!