Personal / Förmånsbil eller privatbil?

Förmånsbil eller privatbil?

Faktagranskad artikel

Är du enskild näringsidkare och sugen på en ny bil? Vi får ofta frågan från enskilda näringsidkare om de ska köpa bil på företaget (förmånsbil) eller om de ska köpa bil privat och det är inte en helt okomplicerad fråga. Men vi har räknat på detta och faktum är att förmånsbil många gånger är att föredra. 

Publicerad: 2023-12-21

Till att börja med finns det några frågor som du kan ställa dig själv:

  • Vilket bilbehov har du?
  • Hur mycket kör du privat respektive i tjänsten?
  • Vilken ekonomi har du?
  • Vilken slags bil kräver du, storlek, säkerhet?

En annan sak att ta i beaktande är att halva momsen får lyftas vid leasing av förmånsbil men köper företaget en bil får ingen del av momsen lyftas. Som privatperson är momsen alltid en kostnad. Naturligtvis spelar även likvidtillgången en stor roll.

Tjänstebil, förmånsbil eller privat bil?

Om du köper en bil på företaget bokförs den som en tillgång i din näringsverksamhet och du gör avskrivningar och får dra av löpande driftskostnader. Om du använder bilen privat i ringa omfattning (max 10 tillfällen eller 100 mil) räknas det inte som en förmånsbil och du slipper beskattning. Men använder du bilen mer än i ringa omfattning ska du förmånsbeskattas, då tas värdet av förmånsbilen upp som en intäkt i näringsverksamheten. Om du köper en bil som bara är tänkt att användas i näringsverksamheten bör du föra körjournal, för att kunna visa att du inte använder bilen privat i mer än ringa omfattning.

Egentligen kostnadsneutralt..

Värdet av förmånsbil beräknas efter en schablon som bygger på en genomsnittlig privat körsträcka på 1600 mil per år. Syftet med reglerna om beräkning av bilförmån är att det ska vara kostnadsneutralt, det ska alltså inte ha någon betydelse om du köper en bil privat eller köper en bil via företaget så länge du har en normal körsträcka.

…men förmånsbil oftast förmånligast

Vi har gjort ett stort antal beräkningar med olika förutsättningar och funnit att förmånsbil är att föredra i de allra flesta fall.

Vi kan konstatera att om du köper en relativt billig bil (ca 200 000 kr eller mindre) och kör relativt få privatmil (under 1 600 mil), blir skillnaden mellan förmånsbil och privatbil liten. Men resultatet är fortfarande till förmånsbilens fördel.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Dyrare förmånsbil är bättre!

Ju dyrare bil man har och ju mer man kör privat, desto större blir ”vinsten” med att ha förmånsbil. Vi har också försökt att titta på vilken faktor som har störst betydelse vid de olika beräkningarna. Den största faktorn är faktiskt bilens värdeminskning.

Värdeminskning

Det är känt att nya bilar rasar i värde under de första 2–3 åren. Värdeminskningen på din privata bil är en vanlig levnadskostnad och det får du inte avdrag för. Men företaget får däremot avdrag för värdeminskningen på förmånsbilen.

Utgångspunkten är naturligtvis att värdeminskningen uppgår till samma belopp oavsett om man köper bilen privat eller genom företaget.

Förmån av drivmedel

Om du låter företaget betala drivmedel till din förmånsbil ska drivmedelsförmånen beräknas till 120% av marknadsvärdet för den privata körningen. Det ger såklart incitament till att själv betala drivmedlet för den privata körningen med förmånsbilen.

Därför anser vi också att företaget såklart ska betala för tjänstekörningen men den privata körningen bör du betala själv eftersom det blir billigare än att bli förmånsbeskattad för drivmedlet.

Hur kör du egentligen?

Det som är viktigt att påpeka i detta sammanhang är att i de fall företaget betalar drivmedel till förmånsbilen finns det en presumtion att du också haft en drivmedelsförmån. Det innebär att det är du som har bevisbördan när det gäller att visa att du betalat för den privata körningen. Därför måste du visa tydligt hur du kör, vilka resor som är i tjänsten respektive privata. Annars är sannolikheten stor att du blir förmånsbeskattad för all körning!

Alltså…
  • Förmånsbil är att föredra i de allra flesta fall.
  • Ju dyrare bil man har och ju mer man kör privat, desto större blir ”vinsten” med att ha förmånsbil.
  • Det bästa alternativet är att före­taget betalar drivmedlet för tjänstemilen och att du betalar drivmedlet för den privata körningen.
Läs mer!

I vår bok Enskild firma kan du läsa mer om beräkning av förmånsvärde och vilka regler som gäller. Det finns också kapitel om traktamente, bokföring, avdrag, mm. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!