Incitamentprogram

Ett incitamentprogram är ett belöningssystem som syftar till att höja medarbetarnas motivation samt företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden. Exempel på vanliga incitamentprogram är olika typer av optioner, konvertibler (se konvertibelt skuldebrev), vinstdelning, vinstandelsstiftelser, kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar.

Personal – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för incitamentprogram - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.