Incitamentprogram

Ett incitamentprogram är ett belöningssystem som syftar till att höja medarbetarnas motivation samt företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden. Exempel på vanliga incitamentprogram är olika typer av optioner, konvertibler (se konvertibelt skuldebrev), vinstdelning, vinstandelsstiftelser, kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.