Skatt / Detta granskar Skatteverket extra noga 2021

Detta granskar Skatteverket extra noga 2021

LEI-koder för värdepappershandel

Nu står det klart vad Skatteverket kommer att kontrollera extra noga i år. Det handlar bland annat om uthyrning av privatbostäder, inkomster från e-handel samt de nya rut-tjänsterna. Skatteverket kommer även att fortsätta sina kontroller av de olika pandemirelaterade stöden.

Publicerad: 2021-02-24
Uthyrning av privatbostäder

Skatteverket ska fokusera på att granska uthyrning av privatbostäder, detta för att uthyrningen ökade under förra året till följd av pandemin och att man sedan tidigare vet att uthyrning är ett område där många gör fel. Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger 40 000 kr plus avdrag motsvarande hyra. Skatten är 30 procent på överskottet.

Inkomster från e-handel

I år görs en särskild granskning av inkomster från e-handel. Under förra året köpte svenskarna för ca 100 miljarder kr mer än under 2019, en ökning som motsvarar 33 procent.  Skatteverket kommer att kika extra på små och medelstora företag med webshoppar, särskilt fokus kommer att ligga på företag som säljer till kunder utomlands.  

Nya skattereduktioner

Vid årsskiftet utvidgades rut-avdraget med nya tjänster. Det handlar om viss tvättning, montering av möbler, transport av möbler för återbruk samt enklare tillsyn av bostad. Avdrag som konstrueras på ett sådant här sätt ökar risken för fel och fusk och Skatteverket ska därför följa de nya avdragen noga.

Från årsskiftet har Skatteverket ansvar över att hantera avdrag för installation av grön teknik, något som innebär att man kommer att göra kontroller även där.  

Fortsatta kontroller av pandemistöd

Under 2021 fortsätter Skatteverket sina kontroller av olika stöd kopplade till pandemin.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!