Dubbelbeskattning

1. dubbelbeskattningen av aktiebolag innebär att den utdelning som bolaget lämnar inte är avdragsgill i bolaget. Bolaget måste betala skatt även för den del av vinsten som sedan lämnas som utdelning till aktieägarna. Aktieägarna skattar sedan för utdelningen i sina inkomstdeklarationer. En del av ett aktiebolags vinst är enkelbeskattad i och med att en del av utdelningen är skattefri. Men fortfarande gäller att en viss del av vinsten blir dubbelbeskattad.

2. när någon har en inkomst som två länder har rätt att beskatta kan dubbelbeskattning förekomma. För att undvika denna effekt har Sverige skatteavtal med ett antal länder.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för dubbelbeskattning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.